loading...

حدیده چندپارچه

بازدید : 82
پنجشنبه 27 شهريور 1399 زمان : 13:08

حدیده از روش­های ساخت پیچ بوده و در آن عمل براده برداری روی سطح جانبی سوراخ و سطح میله، بطور دستی یا ماشینی انجام می شود. حدیده برای رزوه زنی بیرونی (ساخت پیچ) به کار می رود. پیچ و مهره ها اساساً بر طبق استانداردهای اینچی و متریک ساخته می شوند و هر کدام به اشکال مختلف وجود دارند.

حدیده ها از جنس فولاد بوده و شباهت زیادی به مهره دارند. دارای دندانه های تیز و برنده هستند. با عملیات براده برداری، بر روی میله، شیارهای مارپیچی بوجود می آورند.

حدیده ها به دو نوع حدیده دستی و ماشینی

دستی و ماشینی تقسیم می شوند که نوع ماشینی یک تکه و نوع دستی متشکل از یک دسته و مجموعه ای سه تایی برای دنده کردن تدریجی است. اگر با حدیده یک تکه، نتوان در پیچ های با قطر بزرگ و لوله ها، شیار پیچ را در یک وهله ایجاد کرد، در این شرایط از حدیده های چندپارچه استفاده می شود. در این حدیده ها، لقمه های حدیده قابل نزدیک شدن و دور شدن هستند. این نوع حدیده ها در یک مجموعه ارائه شده و روش حدیده کاری با آن همانند دیگر حدیده هاست. هر تکه از حدیده، درون دسته حدیده جای گرفته و با پیچ ثابت می شود. بخشی از براده برداری و ساخت پیچ توسط آنها انجام می شود.

شکل و قطر حدیده

لازم است حدیده دارای قطر و شکل مناسب دنده باشد تا بتواند هر پیچی را حدیده کند. برای اینکه حدیده بتواند به آسانی با میله درگیر شود، تعدادی از اولین دندانه ها مخروطی هستند. عمل پیچ بری توسط دندانه های بعدی انجام می شود. در هنگام براده برداری حدیده بتدریج عملیات براده برداری را انجام می دهد تا دندانه های پیچ تکمیل شوند.

بعضی از حدیده ها علاوه بر پیچ نگهدارنده دارای دو پیچ کناری دیگر هستند که سبب جمع شدن حدیده و کاهش قطر سوراخ حدیده می شود. در اولین مرحله از فرایند براده برداری این پیچ ها تا حد کمی بسته می شوند، با بستن بیشتر پیچ، کار پیچ بری کامل می شود.

حدیده چند پارچه

در ساخت پیچ های بزرگتر، حدیده چند پارچه بسیار پرکاربرد است. از آن جایی که نمی توان آنها را تنها با یک مرتبه کاملاً براده برداری کرد از ای­نرو از این نوع حدیده استفاده می شود. اگر چه می توان گفت حدیده های دو پارچه در ساخت و تولید پیچ های متوسط دخالت دارند.

محیط خارجی این نوع حدیده ها غالباً به شکل چهار گوش ساخته شده و پارچه های آن به گونه ای طراحی شده اند که مجموعه ای از آنها برای ساخت پیچ با قطرهای مختلف ابعاد مساوی داشته باشند. بدین ترتیب می توان با تعویض نمودن پارچه ها از یک دسته حدیده برای پیچ هایی استفاده کرد که دارای قطرهای مختلف هستند.

کاربرد حدیده چند­پارچه

به عبارت دیگر، حدیده های چند پارچه برای حدیده کردن لوله و پیچ های بزرگ کاربرد دارند. مجموعه ای از این حدیده ابعاد خارجی همسان داشته و دنده های آن متفاوت است. با حدیده گردان می توان انواع پیچ ها را حدیده کرد.

از طرفی چون حجم براده در پیچ های بزرگتر به مراتب بیش از پیچ های کوچک است، نمی توان با یک مرتبه براده برداری، عملیات حدیده کاری را تکمیل نمود. به همین دلیل حدیده یک پارچه در اینجا بلااستفاده خواهد بود. نتیجتاً حدیده کاری این نوع از پیچ ها در چندین مرحله انجام می شود. پارچه ها آرام به همدیگر نزدیک شده و دنده ها را در کنار هم کامل می کنند و عملیات براده برداری انجام می گیرد. در حدیده کاری پیچ های متوسط نیز از حدیده چند پارچه استفاده می شود.

حدیده چند پارچه ای بصورت دو یا سه تکه است که بطور مجزا روی دسته حدیده قرار می گیرند. این نوع حدیده ها اغلب برای حدیده لوله ها پرکاربرد است. نیروی اعمال شده توسط ابزار با زاویه 120 درجه انجام شود و مانع از پهن شدگی مقطع لوله گردد.

نکات مهم در حین کار با حدیده

 • اگر لبه قطعه کار پخ زده شود حدیده بهتر جا می افتد. اگر حدیده کج جا بیفتد، پیچ با شیارهای مایل ایجاد می شود.
 • اگر لبه تکیه گاه حدیده روی دسته آن به سمت بالا قرار گیرد در حین اعمال فشار، حدیده از دسته جدا نخواهد شد.
 • روغن کاری از موارد ضروری در حین حدیده کاری است.
 • بعد از کار با حدیده لازم است براده های حدیده کاملاً تمیز شده و در جعبه مخصوص خود قرار داده شود.

حدیده از روش­های ساخت پیچ بوده و در آن عمل براده برداری روی سطح جانبی سوراخ و سطح میله، بطور دستی یا ماشینی انجام می شود. حدیده برای رزوه زنی بیرونی (ساخت پیچ) به کار می رود. پیچ و مهره ها اساساً بر طبق استانداردهای اینچی و متریک ساخته می شوند و هر کدام به اشکال مختلف وجود دارند.

حدیده ها از جنس فولاد بوده و شباهت زیادی به مهره دارند. دارای دندانه های تیز و برنده هستند. با عملیات براده برداری، بر روی میله، شیارهای مارپیچی بوجود می آورند.

حدیده ها به دو نوع حدیده دستی و ماشینی

دستی و ماشینی تقسیم می شوند که نوع ماشینی یک تکه و نوع دستی متشکل از یک دسته و مجموعه ای سه تایی برای دنده کردن تدریجی است. اگر با حدیده یک تکه، نتوان در پیچ های با قطر بزرگ و لوله ها، شیار پیچ را در یک وهله ایجاد کرد، در این شرایط از حدیده های چندپارچه استفاده می شود. در این حدیده ها، لقمه های حدیده قابل نزدیک شدن و دور شدن هستند. این نوع حدیده ها در یک مجموعه ارائه شده و روش حدیده کاری با آن همانند دیگر حدیده هاست. هر تکه از حدیده، درون دسته حدیده جای گرفته و با پیچ ثابت می شود. بخشی از براده برداری و ساخت پیچ توسط آنها انجام می شود.

شکل و قطر حدیده

لازم است حدیده دارای قطر و شکل مناسب دنده باشد تا بتواند هر پیچی را حدیده کند. برای اینکه حدیده بتواند به آسانی با میله درگیر شود، تعدادی از اولین دندانه ها مخروطی هستند. عمل پیچ بری توسط دندانه های بعدی انجام می شود. در هنگام براده برداری حدیده بتدریج عملیات براده برداری را انجام می دهد تا دندانه های پیچ تکمیل شوند.

بعضی از حدیده ها علاوه بر پیچ نگهدارنده دارای دو پیچ کناری دیگر هستند که سبب جمع شدن حدیده و کاهش قطر سوراخ حدیده می شود. در اولین مرحله از فرایند براده برداری این پیچ ها تا حد کمی بسته می شوند، با بستن بیشتر پیچ، کار پیچ بری کامل می شود.

حدیده چند پارچه

در ساخت پیچ های بزرگتر، حدیده چند پارچه بسیار پرکاربرد است. از آن جایی که نمی توان آنها را تنها با یک مرتبه کاملاً براده برداری کرد از ای­نرو از این نوع حدیده استفاده می شود. اگر چه می توان گفت حدیده های دو پارچه در ساخت و تولید پیچ های متوسط دخالت دارند.

محیط خارجی این نوع حدیده ها غالباً به شکل چهار گوش ساخته شده و پارچه های آن به گونه ای طراحی شده اند که مجموعه ای از آنها برای ساخت پیچ با قطرهای مختلف ابعاد مساوی داشته باشند. بدین ترتیب می توان با تعویض نمودن پارچه ها از یک دسته حدیده برای پیچ هایی استفاده کرد که دارای قطرهای مختلف هستند.

کاربرد حدیده چند­پارچه

به عبارت دیگر، حدیده های چند پارچه برای حدیده کردن لوله و پیچ های بزرگ کاربرد دارند. مجموعه ای از این حدیده ابعاد خارجی همسان داشته و دنده های آن متفاوت است. با حدیده گردان می توان انواع پیچ ها را حدیده کرد.

از طرفی چون حجم براده در پیچ های بزرگتر به مراتب بیش از پیچ های کوچک است، نمی توان با یک مرتبه براده برداری، عملیات حدیده کاری را تکمیل نمود. به همین دلیل حدیده یک پارچه در اینجا بلااستفاده خواهد بود. نتیجتاً حدیده کاری این نوع از پیچ ها در چندین مرحله انجام می شود. پارچه ها آرام به همدیگر نزدیک شده و دنده ها را در کنار هم کامل می کنند و عملیات براده برداری انجام می گیرد. در حدیده کاری پیچ های متوسط نیز از حدیده چند پارچه استفاده می شود.

حدیده چند پارچه ای بصورت دو یا سه تکه است که بطور مجزا روی دسته حدیده قرار می گیرند. این نوع حدیده ها اغلب برای حدیده لوله ها پرکاربرد است. نیروی اعمال شده توسط ابزار با زاویه 120 درجه انجام شود و مانع از پهن شدگی مقطع لوله گردد.

نکات مهم در حین کار با حدیده

 • اگر لبه قطعه کار پخ زده شود حدیده بهتر جا می افتد. اگر حدیده کج جا بیفتد، پیچ با شیارهای مایل ایجاد می شود.
 • اگر لبه تکیه گاه حدیده روی دسته آن به سمت بالا قرار گیرد در حین اعمال فشار، حدیده از دسته جدا نخواهد شد.
 • روغن کاری از موارد ضروری در حین حدیده کاری است.
 • بعد از کار با حدیده لازم است براده های حدیده کاملاً تمیز شده و در جعبه مخصوص خود قرار داده شود.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 1
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 1
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 23
 • بازدید ماه : 44
 • بازدید سال : 44
 • بازدید کلی : 236
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی